προπτωση πυελου

ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Χαλάρωση των ανατομικών δομών της πυέλου για διάφορους λόγους - αποτελεί μία περίπτωση κήλης κι αφορά περισσότερα από ένα όργανα π.χ. κυστεοεντεροκήλη μαζί με πρόπτωση μήτρας.

Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων στις γυναίκες παρουσιάζεται με αυξημένη συχνότητα στις μεγάλες ηλικίες και εκδηλώνεται με συμπτωματολογία, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητική και υπεύθυνη για μείωση της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων ασθενών.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία κατάσταση που αιτιολογικά μπορεί να σχετίζεται με ποικίλες καταστάσεις και ως εκ τούτου να εκδηλώνεται και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το/ ή τα όργανα που εμπλέκονται κάθε φορά.  

Πυελικό Έδαφος & Ενδογενή Όργανα

Το πυελικό έδαφος είναι ο πυθμένας της πυέλου (ή αλλιώς της λεκάνης) και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στην περιοχή του κάτω στομίου της μικρής πυέλου.

Ο ρόλος του είναι κατ’εξοχήν στηρικτικός για τα όργανα που βρίσκονται μέσα στην πύελο και συγκεκριμένα, της μήτρας, του κόλπου, του ορθού, της ουροδόχου κύστης, της ουρήθρας και του λεπτού εντέρου. Έχει σχήμα ρόμβου και χωρίζεται σε δύο μοίρες: την πρόσθια (ουρογεννητική) και την οπίσθια (πρωκτική). Ιστολογικά, αποτελείται από μία ποικιλία ιστών, όπως είναι μύες, περιτονίες και σύνδεσμοι, που είναι απαραίτητοι για τη στήριξη των παραπάνω οργάνων.

Σε περίπτωση που επέλθει χαλάρωση των ανατομικών δομών της πυέλου για διάφορους λόγους, παρατηρείται το φαινόμενο της πρόπτωσης των οργάνων της πυέλου, η οποία κατά κύριο λόγο αποτελεί μία περίπτωση κήλης.

Έτσι, ανάλογα με το προπίπτον όργανο, ονομάζεται κατά περίπτωση κυστεοκήλη, πρόπτωση μήτρας ή ορθοκήλη. Συνήθως η πρόπτωση αφορά περισσότερα από ένα όργανα π.χ. κυστεοεντεροκήλη μαζί με πρόπτωση μήτρας.

Παράγοντες προδιάθεσης

Είναι κατανοητό ότι η κάκωση και γενικότερα η καταπόνηση των ανατομικών δομών της πυέλου, η οποία επιφέρει χαλάρωση αυτών και τελικά  πρόπτωση των πυελικών οργάνων, μπορεί να επέλθει με διάφορους τρόπους. Ο τοκετός από μόνος του είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό γεγονός.

Ο πρώτος τοκετός συχνά θεωρείται ως το κομβικό σημείο χρονικά ύστερα από το οποίο αρχίζει η επιβάρυνση των δομών της πυέλου και διευκολύνεται γενικά η καταπόνηση των αντιστοίχων δομών μετά από μελλοντική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, σχετικά με τη διαδικασία του τοκετού και τις συνέπειες που αυτός έχει στη γυναικεία πύελο, έχει αναγνωριστεί και ειδικό σύνδρομο το οποίο είναι γνωστό ως Σύνδρομο δυσλειτουργίας της πυέλου μετά τον τοκετό.

Άλλοι σημαντικοί εκλυτικοί παράγοντες είναι η παχυσαρκία, ο έντονος βήχας, η εντατική σωματική άσκηση και η κληρονομικότητα

Επιβαρυντικά, επίσης, δρουν οι προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή της πυέλου (όπως υστερεκτομή, κολποανάρτηση κατά Burch) και η άρση βαριών αντικειμένων στο πλαίσιο της καθημερινότητας ή της φυσικής άσκησης.

Συμπτώματα πρόπτωσης πυελικών οργάνων

Η ήπια πρόπτωση μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματική ή να δίνει ήπια έως άτυπα συμπτώματα. Στις υπόλοιπες πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα συμπτώματα ποικίλλουν από έντονα έως και ειδικά, που να αφορούν στο συγκεκριμένο όργανο το οποίο προπίπτει.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν αίσθημα οσφυαλγίας και γενικά αίσθηση βάρους και δυσφορίας χαμηλά στη μέση, πίεσης στην περιοχή του κόλπου και του περινέου και γενικά διόγκωση ή τράβηγμα προς τα κάτω.

Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα καθώς και συμπτώματα που αφορούν στην ούρηση και συγκεκριμένα αίσθημα έπειξης για ούρηση, δυσκολία κατά την ούρηση, ακράτεια ούρων και αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης. Άλλα ενοχλήματα περιλαμβάνουν τη δυσκολία κατά την αφόδευση, τη δυσπαρεύνια και γενικά την ύπαρξη ενοχλημάτων από τον κόλπο.

Διαγνωστικά, η κλασική γυναικολογική εξέταση επαρκεί τις περισσότερες φορές για να θέσει τη διάγνωση της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων και μάλιστα διευκολύνεται εάν η εξεταζόμενη φταρνιστεί ή βήξει.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις κατά κύριο λόγο επιβεβαιώνουν τη διάγνωση ή βοηθούν σε περιπτώσεις διαφοροδιάγνωσης.

Πώς αντιμετωπίζεται η πρόπτωση των πυελικών οργάνων;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων, ανάλογα, βέβαια, με τη βαρύτητα της κάθε περίπτωσης. Ασφαλώς, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής μεθόδου.

Ενδεικτικά, αναφέρονται η ηλικία της ασθενούς και η επιθυμία τεκνοποίησης στο μέλλον. Έτσι, στις ασυμπτωματικές ή ήπιες περιπτώσεις, ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση της ασθενούς από τα δυσάρεστα ενοχλήματα. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η συστηματική γυμναστική και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, ούτως ώστε να υπάρχει αφενός ενίσχυση των μυών της πυέλου και αφετέρου μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους.

Στις βαρύτερες τώρα περιπτώσεις, προτείνονται διάφοροι τρόποι θεραπείας, κατά κύριο λόγο χειρουργικοί, οι οποίοι σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική θέση των πυελικών οργάνων. 

Ενδεικτικά:

  • Η κλασική κολπορραφία (πρόσθια και οπίσθια), διακολπικά σε περιπτώσεις χαλάρωσης της ουροδόχου κύστης ή και του ορθού (κυστεοκήλη ή ορθοκήλη αντίστοιχα)    

  • Η υστερεκτομή επί προπτώσεως της μήτρας διακολπικά, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας μέσα από τον κόλπο. Αποτελεί τη μέθοδο επιλογής, όταν υπάρχει χαλάρωση της μήτρας προς τα κάτω στον κόλπο ή, όταν συνυπάρχει κυστεοκήλη ή ορθοκήλη.

  • Η λαπαροσκοπική κολποανάρτηση που διορθώνει την πρόπτωση του κόλπου που είναι μία πρόπτωση η οποία συμβαίνει συνήθως χρόνια μετά από μία υστερεκτομη.

  • Η κολποανάρτηση και επανατοποθέτηση του προπίπτοντος οργάνου με τοποθέτηση κολπικών πλεγμάτων διακολπικά

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω μεθόδους, έχουν αναπτυχθεί και διάφοροι συντηρητικοί τρόποι ενδυνάμωσης των μυών της πυέλου, όπως ειδικές πυελικές ασκήσεις για τουλάχιστον τρεις μήνες που εφάρμοσε πρώτος ο Kegel.

Ακόμη, χρήσιμη φαίνεται πως είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη οιστρογόνων καθώς και η χρήση πιεστικών εργαλείων δηλαδή από διάφορα υλικά (σιλικόνη, βινύλιο, πολυαιθυλαίνιο) που τοποθετούνται ενδοκολπικά κάθε 2-3 μήνες και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η κλασική χειρουργική θεραπεία λόγω άλλων προβλημάτων υγείας της ασθενούς.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΣΩΡΟΥ 3-5
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125

Τηλ. 2106777747

Στείλτε μας το μήνυμα σας

παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

Γυναικολογικό Ιατρείο

Το γυναικολογικό ιατρείο Women's Care δημιουργήθηκε το 1997, αρχικά από τον Στέλιο Γρηγοράκη και τη Sabine Wünschmann.