λαπαροσκοπηση

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Επαναστατική διαγνωστική μέθοδος, που επιτρέπει τον έλεγχο και τη διάγνωση γυναικολογικών προβλημάτων στο εσωτερικό της κοιλιάς της γυναίκας.

Επεμβατική λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία

Γενικά, η λαπαροσκόπηση είναι μία επεμβατική μέθοδος στην περιοχή της κοιλιάς, μέσα από πολύ μικρές τομές (5-10 χιλιοστών). Έτσι, είναι ελάχιστα παρεμβατική και πλεονεκτεί ως προς το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χρήζει μικρότερης διάρκειας νοσηλεία και ταχύτερη ανάρρωση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι οι μεγάλες μεγεθύνσεις που επιτυγχάνονται, έτσι ώστε ο χειρουργός να είναι πολύ ακριβής σε ό,τι κάνει και κατά συνέπεια πολύ λιγότερο τραυματικός από ένα ανοικτό χειρουργείο. Στην πραγματικότητα, η λαπαροσκόπηση είναι μια μέθοδος με αρχές μικροχειρουργικής μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μικρές και μεγάλες επεμβάσεις.

Στη γυναικολογία, συγκεκριμένα, η λαπαροσκόπηση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην προσπέλαση της πυέλου μέσω της κοιλιακής χώρας και χρησιμοποιείται τόσο διαγνωστικά, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτόν, διακρίνεται σε διαγνωστική και επεμβατική λαπαροσκόπηση.

  • Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση διερευνήσεως των αιτίων υπογονιμότητας και πυελικού άλγους, αλλά και στη διάγνωση ποικίλων καταστάσεων (έκτοπης κύησης, ενδομητρίωσης). Σε περίπτωση ελέγχου του εσωτερικού της μήτρας, η λαπαροσκόπηση μπορεί να συνδυαστεί με την υστεροσκόπηση.

Όσον αφορά στην επεμβατική λαπαροσκόπηση που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο θεραπείας γυναικολογικών παθήσεων, αυτή άλλοτε αποτελεί την κύρια χειρουργική μέθοδο, ενώ άλλοτε δρα συνδυαστικά με άλλες χειρουργικές τεχνικές. 

Ειδικότερα, διογκώνεται και διαστέλλεται η κοιλιά με τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα. Το ειδικό όργανο (λαπαροσκόπιο), το οποίο διαθέτει αυτοφωτιζόμενη κάμερα και επιτρέπει την παρακολούθηση του χειρουργικού πεδίου, εισάγεται μέσα από μία τομή ακριβώς κάτω από τον ομφαλό (διαμέτρου συνήθως 1 εκατοστού), ενώ τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία εισάγονται μέσα από άλλες 3 συνήθως βοηθητικές τομές (διαμέτρου 0.5- 1 εκατοστά).

Λαπαροσκόπηση & Υστερεκτομή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η λαπαροσκόπηση στο πλαίσιο εκτέλεσης υστερεκτομής.

Μάλιστα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες συνδυαστικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

Λαπαροσκοπική Υφολική Υστερεκτομή - παραμένει ο τράχηλος της μήτρας, ενώ γίνεται κατακερματισμός του σώματος της μήτρας σε μικρά κομμάτια, τα οποία κατόπιν απομακρύνονται μέσα από τις βοηθητικές οπές. Είναι η πιο συχνή υστερεκτομή σήμερα λόγω της απλής τεχνικής, της γρήγορης ανάρρωσης και της προστασίας των νεύρων της πυέλου που προσφέρει αυτή η μέθοδος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση του τραχήλου είναι η απουσία σοβαρών προβλημάτων από τον ιό του HPV στον τράχηλο.

Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται όλη η μήτρα και ο τράχηλος. Η έξοδος του οργάνου γίνεται από τον κόλπο και κατόπιν ο κόλπος ράβεται είτε λαπαροσκοπικά είτε κολπικά.   

Η "ρομποτική υστερεκτομή" αποτελεί παραλλαγή ουσιαστικά της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής, η οποία επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του χειρουργικού πεδίου και πιο λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς. Έχει ένδειξη κυρίως σε ογκολογικά προβλήματα.

Οι παραπάνω επεμβάσεις υστερεκτομής είναι δυνατόν να συνοδεύονται ή όχι από αμφοτερόπλευρη σαλπιγγοωοθηκεκτομή. 

Η διακολπική υστερεκτομή είναι μια επιπλέον επιλογή αρκεί να είναι εφικτή. Αυτό σημαίνει ότι ο κόλπος πρέπει να παρέχει πρόσβαση στην μήτρα και αυτό γίνεται μόνο σε γυναίκες που έχουν γεννήσει κολπικά.

Εάν μια γυναίκα έχει κάνει καισαρική για να γεννήσει και αργότερα χρειαστεί υστερεκτομή, τότε η καλύτερη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική υστερεκτομή, ολική ή υφολική ανάλογα την περίπτωση.

Λαπαροσκόπηση & Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση η επεμβατική λαπαροσκόπηση διευκολύνει τη χειρουργική αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων που συνδέονται με υπογονιμότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

  • η λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή σε γυναίκες με υδροσάλπιγγες

  • η εκτομή των εστιών ενδομητρίωσης καθώς και των όποιων συμφύσεων (συμφυσιόλυση) σε γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση

  • η κυστεκτομή σε περιπτώσεις γυναικών που εμφανίζουν ωοθηκικά ενδομητριώματα

Στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι σαφές ότι η λαπαροσκόπηση συντελεί στην αποκατάσταση πολλές φορές της γονιμότητας της γυναίκας και στην αύξηση της πιθανότητας τεκνοποίησης.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας αρκετές φορές η γυναίκα ενδέχεται να συλλάβει μετά από μια απλή διαγνωστικη λαπαροσκόπηση. Αυτό γίνεται επειδή κατά την διάρκεια της επεμβάσεως κάνουμε έκπλυση των οργάνων της πυέλου με φυσιολογικό ορό και όπως φαίνεται αφαιρούνται με τον τρόπο αυτόν διάφοροι βιοχημικοί παράγοντες, άγνωστοι κατά ένα μεγάλο μέρος στην σημερινή ιατρική, που προκαλούν υπογονιμότητα.

Λαπαροσκόπηση & Γυναικολογικές Παθήσεις

Άλλες παθήσεις στις οποίες εφαρμόζεται θεραπευτικά η λαπαροσκόπηση είναι οι κύστεις ωοθηκών (ενδομητριωμάτων, κυσταδενωμάτων, δερμοειδών κύστεων), η ενδομητρίωση, η συστροφή των σαλπίγγων, η έκτοπη κύηση (αφαίρεση έκτοπου τροφοβλαστικού ιστού), η ανάρτηση της μήτρας για προβλήματα πρόπτωσης.

Για πολλές από αυτές, όπως περιγράφηκε παραπάνω, η λαπαροσκοπική τεχνική χρησιμοποιείται και διαγνωστικά.

Γενικά, η λαπαροσκοπική τεχνική εδώ και δεκαετίες κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος ως διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση για μεγάλη πληθώρα γυναικολογικών παθήσεων και αποτελεί πια ρουτίνα για τη συνήθη κλινική πράξη.

Αν και χρειάζεται ιδιαίτερη πείρα από τη μεριά του χειρουργού, η ήπια παρεμβατικότητα που τη χαρακτηρίζει καθώς και η γρήγορη ανάρρωση την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για γιατρούς και ασθενείς.

Στείλτε μας το μήνυμα σας

παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

Γυναικολογικό Ιατρείο

Το γυναικολογικό ιατρείο Women's Care δημιουργήθηκε το 1997, αρχικά από τον Στέλιο Γρηγοράκη και τη Sabine Wünschmann.