Καρκίνος του μαστού, Διάγνωση - Θεραπεία

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού ;

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο καρκίνος του μαστού είναι πολλές φορές ασυμπτωματικός ενώ μεγάλο μέρος των συμπτωμάτων που οδηγούν τις γυναίκες στο ιατρείο μας, δεν είναι ειδικά για τον καρκίνο του μαστού. Τα συχνότερα συμπτώματα που οδηγούν τις γυναίκες για μια συμβουλή στο ιατρείο μας είναι η ψηλάφηση κάποιου σκληρού μέρους στομαστό, ο πόνος και η έκκριση κάποιου υγρού από τη θηλή. Αν και τις περισσότερες φορές τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να εξηγηθούν από φυσιολογικές μεταβολές ή καλοήθεις παθήσεις, είναι υποχρέωση του ιατρού και δικό σας δικαίωμα να γίνει ένας σοβαρός μαστολογικός έλεγχος. Άλλα συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στην αναζήτηση συμβουλής είναι η εισολκή της θηλής ή του δέρματος, σημάδια φλεγμονής του μαστού (κοκκινίλα, πόνος, πυρετός), επίμονα διογκωμένοι λεμφαδένες στη περιοχή της μασχάλης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι μελέτες είναι σαφείς όσον αφορά την πορεία ίασης του καρκίνου του μαστού, επισημαίνοντας ότι οι καρκίνοι του μαστού με καλή πορεία, είναι αυτοί που ανακαλύφθηκαν μέσω του προληπτικού ελέγχου και που είναι συνήθως μικρότεροι σε μέγεθος και ασυμπτωματικοί. Αντιθέτως, μεγάλοι συμπωματικοί καρκίνοι έχουν συνήθως, δυσμενέστερη εξέλιξη.

Πως γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του μαστού ;

Η διάγνωση γίνεται τυχαία κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού ελέγχου ή μετά από τηναναζήτηση συμβουλής για κάποιο σύμπτωμα (ψηλάφηση όζου). Η διαδικασία που ακολουθείταιπρέπει να είναι συστηματική και να στοχεύει στη γρήγορη και ασφαλή διάγνωση καθώς και στη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών που θα μας επιτρέψουν να καταστρώσουμε ένα πλάνο θεραπείας. Όπως προαναφέραμε, η ψηλάφηση από τον ειδικό, η μαστογραφία με επιπλέον προβολές, ο υπέρηχος του μαστού και η διαδερμική βιοψία αποτελούν απαραίτητο και αναγκαίο κομμάτι αυτής της διαδικασίας διάγνωσης.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία του καρκίνου του μαστού ;

Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού επιβάλλει τη σωστή και συνεχή συνεργασία μεταξύ του χειρουργού μαστολόγου, του ογκολόγου και του ακτινοθεραπευτή. Λίγο πριν την αρχή της θεραπείας, συνεδριάζει ογκολογικό συμβούλιο καιαποφασίζει την καλύτερη για την κάθε ασθενή, θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ιατροί βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση παρακολουθώντας την πορεία της αγωγής.Χειρουργική θεραπεία. Σκοπός του χειρουργικού κομματιού της θεραπείας είναι οτοπικός έλεγχος του καρκίνου. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είχαμε μια μετακίνηση από την κλασική ολική μαστεκτομή προς περισσότερο συντηρητικές θεραπείες όπως η ογκεκτομή και ητεταρτεκτομή με διατήρηση μεγάλου μέρους του μαστού (με τη θηλή) σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία. Μεγάλες διεθνείς μελέτες μας διαφώτισαν ως προς την αποτελεσματικότητατων συντηρητικών χειρουργικών επεμβάσεων σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία για τους καρκίνους σχετικά περιορισμένου μεγέθους, όσον αφορά την επιβίωση. Τα αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με αυτά πιο ριζικών επεμβάσεων. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός συμπληρώνει τηχειρουργική θεραπεία όποια κι αν είναι αυτή. Ένας βασικός ρόλος του λεμφαδενικούκαθαρισμού είναι ο τοπικός έλεγχος της πάθησης (μασχάλη). Επιπλέον το αποτέλεσμα του λεμφαδενικού καθαρισμού χρησιμοποιείται ως προγνωστικός παράγοντας, ενώ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη χορήγηση συμπληρωματικών θεραπειών όπως αυτή της χημειοθεραπείας. Η απόφαση για τον τρόπο της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος του καρκίνου αλλά και με μια σειρά άλλων παραγόντων όπως το συνολικό μέγεθοςτου μαστού, ο τύπος του καρκίνου, η ηλικία και το ιστορικό (μαστολογικό αλλά και γενικό) τηςασθενούς, η φυσική της κατάσταση, η επιθυμία της ίδιας, αλλά και κάποιοι άλλοι παράγοντεςπου πρέπει να συνεκτιμηθούν από τον γιατρό και την ασθενή.

Ακτινοθεραπεία. Έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρολό στη τοπική θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με το χειρουργικό κομμάτι αλλά και τη χημειοθεραπεία και/ή την ορμονοθεραπεία. Επιτρέπει να μειώσουμε το ρίσκο τοπικής υποτροπής (μετάσυντηρητικής χειρουργικής επέμβασης ή μετά ριζικής μαστεκτομής σε κάποιες περιπτώσεις)χωρίς να μειώνει την τελική επιβίωση. Πρόκειται για μια θεραπεία που συμβιβάζει την ανάγκηδιοχέτευσης μιας αποτελεσματικής δόσης ώστε να καταστρέψουμε τα καρκινικά κύτταρα και τηνανάγκη σεβασμού των υγιών παρακείμενων ιστών. Το αισθητικό αποτέλεσμα μετά απόπεριορισμένης έκτασης χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπείας είναι εξαιρετικά καλό και οιπερισσότερες ασθενείς μένουν ιδιαιτέρα ευχαριστημένες. Η θεραπεία είναι πολύ καλά αποδεκτή,κατά τη διάρκεια της ωστόσο οι επιπλοκές υπάρχουν έστω κι αν δεν είναι πολύ συχνές. Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών που μπορούν να επωφεληθούν από την ακτινοθεραπεία έχουν νακάνουν με το μέγεθος του καρκίνου σε σχέση με το συνολικό όγκο του μαστού, με τη γεωγραφική θέση του καρκίνου, με την ηλικία, το ιστορικό και τη φυσική κατάσταση της ασθενούς, με την προτίμηση της ασθενούς και μια άλλη σειρά παραγόντων που πρέπει να συνεκτιμηθούν.Χημειοθεραπεία. Βασικός στόχος της συστηματικής θεραπείας είναι ηαντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου. Μετά τον έλεγχο της νόσου τοπικά με το χειρουργείο και/ή την ακτινοθεραπεία, είναι επιβεβλημένο, στις περιπτώσεις που η πιθανότητα μεταστάσεωνείναι μεγάλη κατά την αρχική διάγνωση, να χορηγηθεί συμπληρωματική συστηματική θεραπεία.Συμπληρωματική θεραπεία χορηγείται, επίσης, σε μεταστατικούς ασθενείς με σκοπό τηβελτίωση της ποιότητας ζωής τους και σε ασθενείς με μεγάλους σε μέγεθος καρκίνους πουεπιθυμούμε να σμικρύνουμε ώστε να χειρουργήσουμε συντηρητικά. Αρχή της χημειοθεραπείας είναι η χορήγηση ενός κοκτέιλ φαρμάκων που θα δράσουν στα καρκινικά κύτταρα και θα τα εμποδίσουν να αναδιπλασιαστούν και να επιβιώσουν. Δυστυχώς τα φάρμακα δρουν και σε υγιή κύτταρα (ειδικότερα σε κύτταρα που πολλαπλασιάζονται συχνά όπως οι θύλακοι των τριχών), κάτι που τα καθιστά τοξικά. Η ζυγαριά, θεραπείας-τοξικότητας κλείνει προς το πρώτο, αφού αναμφισβήτητα η δράση των φαρμάκων στους καρκινικούς κυτταρικούς πληθυσμούς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο συνηθέστερος τρόπος χορήγησης είναι σε κύκλους (μονοήμερηχορήγηση σε one day clinic) που επαναλαμβάνονται κάθε 3-4 εβδομάδες για κάποιο χρονικόδιάστημα. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ραγδαία εξέλιξη με την εμφάνιση νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων αλλά και μελετών σε γονιδιακό επίπεδο έτσι ώστε ναμπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να στοχεύουμε έξυπνα, χορηγώντας την κατάλληληχημειοθεραπεία στις σωστές ασθενείς.

Ορμονοθεραπεία. Η ορμονική θεραπεία στοχεύει στην εξολόθρευση των καρκινικώνκυττάρων που εμφανίζουν υποδοχείς για τις ορμόνες και είναι ορμονοεξαρτώμενα. Μελέτεςέχουν επιβεβαιώσει ότι οι ασθενείς (που έχουν καρκίνους με θετικούς στις ορμόνες υποδοχείς)που βρίσκονται σε ορμονοθεραπεία παρουσιάζουν καλύτερη επιβίωση, ενώ σε ασθενείς υψηλούκινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χημειοπροφύλαξη. Οι ασθενείς που παρουσιάζουνκαρκίνους με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς έχουν συνήθως καλύτερη πρόγνωση. Ηεξέλιξη στην ορμονοθεραπεία τα τελευταία χρόνια είναι και αυτή ραγδαία και απαιτεί συνεχήπαρακολούθηση αφού και νέα φάρμακα εμφανίζονται και ο συνολικός χρόνος χορήγησης τουςαλλάζει και η εναλλαγή τους προτιμάται σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα υπάρχουν 2 βασικέςκατηγορίες ορμονοθεραπείας, τα αντιοιστρογόνα με το γνωστότερο να είναι η ταμοξιφαίνηπου μπορεί να χορηγηθεί σε προ- και μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς και οι αναστολείς τηςαρωματάσης που χορηγούνται σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς. Το κάθε φάρμακο έχει τηδική του ένδειξη και η χορήγησή του εξαρτάται από μια σειρά στοιχείων που χαρακτηρίζουντον καρκινικό όγκο και την ασθενή. Σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπείαπαρουσιάζει πολύ λιγότερες παρενέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στη γυναίκα.

2. Βρίσκεται σε συνεχή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες.

3. Ο προληπτικός έλεγχος σώζει ζωές.

4. Ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε ετησία βάση για τις περισσότερεςγυναίκες.

5. Οι θεραπείες έχουν εξελιχθεί, δίνοντας καταπληκτικά αποτελέσματα.

6. Σκοπός όλων μας είναι ο εντοπισμός των μικρών και ασυμπτωματικών καρκίνων (μέσω της πρόληψης) γιατί αυτοί οι καρκίνοι έχουν και περισσότερες πιθανότητες ίασης.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μαστογραφία - Υπερηχογράφημα