Επιλογή Γλώσσας:

Υπερηχογραφική παρακολούθηση κύησης

Εννοούμε το υπερηχογράφημα που διενεργείται τις πρώτες 10-11 Εβδομάδες της κύησης.

Το υπερηχογράφημα της αρχόμενης κύησης παρέχει σημαντικές πληροφορίες.

 

 • Αν η κύηση βρίσκεται εντός της ενδομήτριας κοιλότητας (Δ/Δ για εξωμήτριο ή έκτοπη κύηση).
 • Έλεγχος για πολύδυμο κύηση καθώς και έλεγχος της χοριονικότητας αυτής
 • Έλεγχος της Kαρδιακής λειτουργίας του εμβρύου και της βιωσιμότητας της κύησης.
 • Προσδιορισμός ή και διόρθωση της ηλικίας της κύησης (σε περιπτώσεις με ασταθή ή ανώμαλο κύκλο, ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους κ.τ.λ.).
 • Πολύ πρώιμη διάγνωση σοβαρών μειζόνων ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου που σχετίζονται άμεσα με την βιωσιμότητα της παρούσας κύησης.

Υπερηχογράφημα 11 ~ 13 +6 εβδομάδων (Αυχενική Διαφάνεια)

Είναι το υπερηχογράφημα που διενεργείται μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδας της κύησης και στόχο έχει την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας στο έμβρυο, την μέτρηση κάποιων άλλων μειζόνων και ελασσόνων υπερηχογραφικών δεικτών του εμβρύου και τον πρώτο ουσιαστικό έλεγχο της εμβρυικής ανατομίας.

Η αυχενική διαφάνεια έχει καθιερωθεί εδώ και περίπου 10 χρόνια ως ένας τρόπος ελέγχου του γενικού πληθυσμού των εγκύων γυναικών. Ο προσδιορισμός της μας βοηθάει ουσιαστικά' στο να κατατάξουμε την συγκεκριμένη κύηση και το έμβρυο σε μια από τις παρακάτω δύο ομάδες.

Α. Υψηλή πιθανότητα για έμβρυο με Down

(Τρισωμία 21) ή τρισωμία 13 ή 18, και Β. Χαμηλή πιθανότητα. Ουσιαστικά μετράται το πάχος του υγρού στον αυχένα του εμβρύου σε συγκεκριμένη θέση και στάση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Prof. Nicolaides Κ. Έχει απoδειxθεί με σειρά μελετών ότι όσο πιο αυξημένη είναι η αυχενική διαφάνεια τόσο πιθανότερο είναι I το έμβρυο να έχει κάποια από τις παραπάνω τρισωμίες.

Παράλληλα με την μέτρηση της αυχενικής ο προσδιορισμός των ορμονών ΡΑΡΡ-Α και β-hCG στον ορό αίματος της μητέρας δείχνει ότι σε συνδυασμό με την Αυχενική Διαφάνεια ανεβάζει την ευαισθησία αυτής της εξέτασης ελέγχου στο 90-92 %. Άλλοι υπερηχογραφικοί δείκτες που συνυπολογίζονται είναι η ύπαρξη ή όχι ρινικού οστού, η γωνία του προσώπου, η ροή στην τριγλώχινα και στον φλεβώδη πόρο του εμβρύου φαίνεται να ανεβάζουν την ευαισθησία της εξέτασης στο 92-95%.

Τέλος, στο υπερηχογράφημα των 11-14 εβδομάδων μπορεί να γίνει ένας καλός πρώτος έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και αποκλεισμός πολλών σοβαρών ανατομικών ανωμαλιών όπως η ακρανία, η ανεγκεφαλία, μεγάλες εγκεφαλοκήλες, η ομφαλοκήλη, η μεγακύστη, η έλλειψη κάποιου άκρου κ.α. ,καθώς και ένας πρώτος έλεγχος της θέσης του πλακούντα.

Επίσης πρέπει να - τονιστεί ότι το υπερηχογράφημα στις 11-14 εβδομάδες έχει την μεγαλύτερη ακρίβεια στον. υπολογισμό της ηλικίας της κύησης και της Π.Η.Τ.

A-test (ή triple test)

Είναι βιοχημική εξέταση που διενεργείται στις 14-20 εβδομάδες της κύησης με στόχο την ανίχνευση των εμβρύων με υψηλή πιθανότητα για σύνδρομο Down και τρισωμίες , όπως και η Αυχενική Διαφάνεια,αλλά με χαμηλότερη ευαισθησία (70%). Γίνεται μέτρηση της β-ΗCG, AFP και υΕ3 στο ορό αίματος της μητέρας και συνήθως συνιστάται για τις εγκύους που για κάποιο λόγο δεν έκαναν το υπερηχογράφημα της Α-Δ.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 20-24 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ (Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

Αποτελεί το κύριο υπερηχογράφημα ελέγχου ανατομικών δομικών ανωμαλιών του εμβρύου. Γίνεται λεπτομερής έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου.

Περισσότερες από τις μισές από τις μεγάλες ανωμαλίες που προκαλούν σοβαρές βλάβες στο έμβρυο θα απεικονιστούν στο υπερηχογράφημα (>70%) αλλά όχι όλες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη, και εάν ένα υπερηχογράφημα είναι φυσιολογικό υπάρχει μικρή πιθανότητα το έμβρυο να έχει κάποιο πρόβλημα. Παρακάτω υπάρχει μια σειρά συγγενών ανωμαλιών, όπου παρατίθεται η πιθανότητα ανίχνευσης του προβλήματος στο υπερηχογράφηρα Β' Επιπέδou - Γενετικό (σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές μελέτες): Δισχιδής ράχη 90%, Aνεγκεφαλία 99%, Υδροκέφαλος 80%, Μικροκεφαλία 68%, Άλλες ανωμαλίες ΚΝΣ 70-100%, Μεγάλες καρδιαΚές ανωμαλίες 25-50%, Ανωμαλίες της περιοχής του τραχήλου 30%, Ανωμαλίες αναπνευστικού συστήματος 44-76%, Διαφραγματοκήλη 60%, Εξόμφαλος-Γαστρόσχιση 90%, Ανωμαλίες κοιλιακού τοιχώματος 75%-100%, Άλλες ανωμαλίες Πεπτικού συστήματος 48%-54%, Μείζονα νεφρικά προβλήματα 85%, Άλλες ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος 77%-97%, Μείζονες ανωμαλίες άκρων 90%. Ανωμαλίες προσώπου 25-50%.

Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι στο Β-επιπέδου υπέρηχο μπορούμε άμεσα να ελέγξουμε την ανατομία των οργάνων του εμβρύου αλλά όχι την λειτουργία τους. Γι'αυτό καταστάσεις όπως Εγκεφαλική παράλυση, Σπαστικότητα και Aυτισμός ποτέ δεν απεικονίζονται. Επίσης πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται αργά στην εγκυμοσύνη ή και μετά τη γέννηση. Για παράδειγμα,oι οστεοχονδροδυσπλασίες παρουσιάζονται συνήθως αργά στην εγκυμοσύνη.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔYNΟY ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ

Περίπου 130.000.000 παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στον κόσμο και περίπου 4.000.000 πεθαίνουν τις πρώτες 4 εβδομάδες της ζωής με κυριότερες αιτίες τον πρόωρο τοκετό (50% των περιπτώσεων), την περιγεννητική ασφυξία και σοβαρές λοιμώξεις.

Στις ανεπτυγμένες χώρες η συχνότητα του πρόωρου τοκετού δεν έχει μειωθεί τα τελευταία 50 χρόνια παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες και τις προόδους που έχουν γίνει στην πρόληψη και αντιμετώπισή του.

Πρόωρος τοκετός θεωρείται ο τοκετός πριν τις 37 εβδομάδες κύησης. Οι υποκατηγορίες του πρόωρου τοκετού είναι:

 • Μικρού κινδύνου πρόωρου τοκετός (34-36 εβδομάδες) που αφορά το 3% των κυήσεων
 • Μέτριου κινδύνου πρόωρος τοκετός ( 31-33 εβδομάδες) που αφορά το 0,6% των κυήσεων
 • Υψηλού κινδύνου πρόωρος (28-30 εβδομάδες) που αφορά το 0,25% των κυήσεων
 • Πολύ υψηλού κινδύνου πρόωρος τοκετός (κάτω από 28 εβδομάδες) που αφορά το 0,25% των κυήσεων.

Στο αναλυτικό υπερηχογράφημα του Β' επιπέδου προσφέρεται στις γυναίκα; η επιλογή της διακολπικής μέτρησης του μήκους του. τραχήλου η οποία και σε συνδυασμό με το προηγούμενο μαιευτικό ιστορικό τους - αν υπάρχει - θα τις κατατάξει σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου για πρόωρο τοκετό πριν τις 34 εβδομάδες (κατηγορίες Β, Γ και Δ).

Από το σημείο αυτό και μετά και αν η κύηση είναι σε υψηλό 'Κίνδυνο για πρόωρο τοκετό γίνονται προσπάθειες για πρόληψή του με φαρμακευτική αγωγή (ενδοκολπική χορήγηση δισκίων προγεστερόνης), χειρουργική αγωγή (περίδεση τραχήλου) ή ενδοκολπική τοποθέτηση πεσσού από σιλικόνη σε περίπτωση δίδυμης κύησης με κοντό τράχηλο.

Dopplers Μητριαίων Αρτηριών

Είναι η εξέταση όπου ελέγχεται η ροή του αίματος στις μητριαΙες αρτηρίες της εγκύου για πρώιμη διάγνωση της πιθανότητας εμφάνισης υπερτασικής νόσου. της κύησης και προεκλαμψίας στο τρίτο τρίμηνο. Εκτελείται συνήθως στις 22 εβδομάδες η σε συνδυασμό στις 11-13 και ξανά στις 22 εβδομάδες με μεγαλύτερη ευαισθησία.

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης

Πραγματοποιείται συνήθως στις 32 και στις 37 εβδομάδες της κυησης όπου μετρώνται η κεφαλή, η κοιλιά και τα άκρα του εμβρύου ενώ υπολογίζεται η ποσότητα του αμνιακού υγρού καθώς και η θέση και η δομή του πλακούντα, αλλά και το εκτιμώμενο εμβρυικό βάρος με μεγάλη ακρίβεια. Επίσης ελέγχεται η στάση και η προβολή του εμβρύου, εκτιμάται ο μυικός τόνος και οι εμβρυικές και αναπνευστικές κινήσεις.

Για τον ασφαλέσιερο έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου απαιτούνται το λιγότερο δύο υπερηχογραφήματα για καλύτερη σύγκριση των καμπυλών ανάπτυξης. Σε κυήσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνήθως αρκούν οι δυο παραπάνω μετρήσεις δεδομένου ότι χρονικά δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 6 εβδοράδες. Αντίθετα σε περιπτώσεις με παθολογία της κύησης όπως υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR), ολιγάμνιο, Σακχαρώδη διαβήτη ή σε περιπτώσεις δίδυμης ή γενικά πολύδυμης κύησης απαιτείται συχνότερη παρακολούθηση που δlάφέρεl κατά περίπτωση.

Τα Dopplers αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στον έλεγχο της ανάπτυξης και κυρίως της κατάστασης του εμβρύου. Συνήθως ελέγχουμε την ομφαλική αρτηρία (UA), την Μέση εγκεφαλική (MCA) και τον Φλεβώδη πόρο (DV). Τα φυσιολογικά ευρήματα ή τα παθολογικά Dopplers, σε συνδυασμό με το NST (Καρδιqτοκογράφημα Ηρεμίας) και το Βιοφυσικό Προφίλ, που αναφέρθηκαν και νωρίτερα, θα μας οδηγήσουν στην ασφαλέστερη απόφαση για το πότε και πως του τοκετού

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΕΝΝΗΣΩ;

Ημερομηνία της τελευταίας περιόδου σας:
Μήνας:
Ημέρα:
Έτος:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (BMI)

HEIGHT

WEIGHT

Δεν ξεχνώ

Οι απαραίτητες εξετάσεις που οφείλει να κάνει μια γυναίκα ετησίως.

 • Τεστ ΠΑΠ
 • Μαστογραφία
 • Υπέρηχος Μαστού
 • Διακολπικό υπερηχογράφημα
 • Εξέταση θυρεοειδούς
 • Εξέταση αίματος

Women's Care

Το γυναικολογικό ιατρείο Women's Care ( πρώην Group- Practice) δημιουργήθηκε το 1997, αρχικά από τον Στέλιο Γρηγοράκη και τη Sabine Wünschmann

Επικοινωνία

Για πληροφορίες ή ραντεβού
επικοινωνήστε μαζί μας:
Σώρου 3-5 (έναντι Μεγάρου ΟΤΕ)
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, Αττική
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ: 210 6777747